0
 

Видове имоти

 Едностайни
 Двустайни
 Тристайни
 Многостайни
 Мезонети
 Къщи и вили
 Студиа
 Парцели
 Офиси
 Хотели
 Земеделски имоти

Населено място

 Ахелой 
 Банево 
 Бургас 
 Елените 
 Китен 
 Кръстина 
 Несебър 
 Поморие 
 Приморско 
 Сарафово 
 Свети Влас 
 Слънчев Бряг 
 Созопол 
 Черноморец 

Ваканционни селища

В този сайт са включени
45 имота

Website by SoftShop.eu

Посредничество при сделки с имоти

Посредничество при ПРОДАЖБА на недвижими имоти


При продажба на имот, “ХЕЛИС” осигурява на клиентите си следния пакет услуги:
Агенцията консултира продавача, за да може да определи реалната пазарна цена на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура.
Агенцията осъществява маркетингова и рекламна стратегия по предлагането на имота с цел максимално бързо да се намерят клиенти за предлагания имот и максимално изгодното му реализиране.
Агенцията изисква пълен набор документи от продавача, необходими за нотариалното прехвърляне на имота.
Агенцията защитава интересите на своите клиенти като осигурява необходимата юридическа и консултантска помощ до деня на нотариалното прехвърляне на имота и получаване на пълната стойност на продадения имот.
Ние осигуряваме публичност на Вашата оферта за продажба на недвижим имот чрез реклама във водещите печатни и интернет издания в областта на недвижимите имоти. Наши служители провеждат огледи на имота с потенциални купувачи, предварително информирани за качествата на Вашия имот.
Ние Ви даваме пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на офертата си, така че тя да бъде конкурентноспособна на този пазар.

Как да продадем недвижим имот?
Определяне на цената на имота
Консултантите на"ХЕЛИС"задължително дават своето аргументирано становище по отношение на възможната продажна цената на всеки имот, обявен за продажба.
Становището се изготвя на база извършваният от "ХЕЛИС" анализ на пазара и прогнозни очаквания.
Клиентът- продавач има право да не се съобрази с определената цена и да обяви имота на цена, посочена от него.
"ХЕЛИС" може да откаже ангажимент за посредничество при обявена от продавача цена, която е крайно неприемлива с оглед реалностите на пазара.
Сключването на договор за поръчка
Сключването на договор за поръчка е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти, като точно регламентира задълженията на "ХЕЛИС". Продавачите на имоти могат сами да изберат условията, при които да сключат договора.

Възможности при сключването на договор за поръчка
Вие можете да изберете дали да възложите изключителни посреднически права на"ХЕЛИС" или да си запазите правото да продавате имота чрез други посредници.
Договарянето на ексклузивитет спестява на купувачът не само пари, но и време и неудобства при осъществяването на контактите с повече брокери и воденето на поръчката от няколко посредника.
Във вътрешно- организационен план предоставянето на ексклузивни права за имоти- продава, дава възможност на компанията да спести ресурс и насочи правилно капацитета на своите служители, което предопределя договарянето на по- ниско възнаграждение с клиента.
При договарянето на изключителни права за посредничество ние Ви съветваме предварително да проучите компанията, към която се насочвате с цел да се убедите в капацитета и възможностите, които има тя за реализиране на исканата от Вас сделка.
Затова предварително направете среща с нашите мениджъри и брокери- имоти, за да съберете впечатления и да прецените дали и на кого да възложите конкретната поръчка. Това няма да ви струва нищо, вие не поемате никакъв ангажимент към "Хелис"в това отношение.
Основното, което трябва да знаете е, че "ХЕЛИС" не изисква заплащането на предварително възнаграждение
Вие заплащате комисионно възнаграждение, само ако продадете имота с посредничеството на "ХЕЛИС".
При сключването на договора Вие можете да обсъдите всички интересуващи Ви въпроси, както и да се консултирате с адвокат.
При сключването на договора продавачът трябва да подаде вярна информация на посредника за собствеността върху имота, наличието на тежести, задължения и др.
Договорът може да бъде сключен и при първоначалния оглед на имота

Първоначален оглед
След приемането на Вашата оферта нашите мениджъри ще определят най-подходящия брокер-консултант, като се съобразят и с Вашите изисквания в това отношение.
Задължително е брокерът предварително да посети Вашия имот.
При първоначалният оглед на имота служителят на "ХЕЛИС" ще направи снимки, ще заснеме размерите на основните помещения, ще събере необходимата конкретна информация за състоянието на имота и прилежащата инфраструктура.

Презентация на имота
След първоначалния оглед брокерът е длъжен да изготви индивидуално представяне на имота с цел предлагането му на потенциални клиенти.
Всеки наш клиент може да разгледа направеното представяне на имота си в корпоративния сайт www.helis.bg и да следи за точното и своевременно поднасяне на информацията.
Доброто и професионално представяне на имота е от съществено значение за реализиране на желаните параметри по сделката.

Осъществяване на срещи и огледи с клиенти
Огледите на имота могат да бъдат осъществявани с или без присъствието на собственика (или на негов представител) . Това зависи от конкретните възможности и договорки.
Вашият брокер предварително ще Ви уведомява за огледите с потенциални купувачи, като съгласува с Вас времето на провеждането им.
При провеждането на огледи с потенциални купувачи Вие можете да разчитате напълно на професионалната компетентност и опит на брокера на "ХЕЛИС".
Ето защо не е необходимо да проявявате инициатива при воденето на преговорите. Това често пъти води до негативен резултат.
По време на предлагането на имота и провеждането на огледи Вие ще бъдете в непрекъснат контакт с Вашия брокер.
Вие ще получавате информация за резултата от предлагането на имота и провежданите огледи

Предоставяне на депозит
При условие, че потенциален купувач изрази намерение да купи имота, той може да предостави на съхранение в "ХЕЛИС"т. нар. Гаранционен депозит.
С предоставянето на такъв депозит имотът е резервиран за определен срок до подписването на предварителен или окончателен договор за покупко- продажба.
"ХЕЛИС" поема задължението да съхранява депозита и да го предостави на продавача при изпълнението на определени условия, посочени в Депозитната разписка.

Сключването на сделка
При условие, че продавачът приема предложените му от купувача условия за сделка, "ХЕЛИС" организира сключването на Предварителен договор за покупко- продажба.
Договорът се сключва на основание чл. 19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД, изготвя се от юрист и се сключва в присъствието на брокера, представляващ продавача и мениджър на "ХЕЛИС" .
С подписания предварителен договор купувачът предоставя на продавача капаро (обичайно капарото е 10% от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор (Нотариален акт)
При сключването на предварителния договор служителите на "ХЕЛИС" ще Ви изяснят всички въпроси и процедури свързани с удостоверяването на сделката пред нотариус, вписването на сделката, начина на разплащане, превеждането и получаването на сумите по продажната цена, банкови преводи, ползване на кредити, вписване на ипотека, предаване на владението НА ИМОТА.
С подписването на Предварителния договор сделката се счита за реализирана.
Ако купувачът впоследствие откаже да купи имота, платеното капаро (обичайно капарото е 10% от продажната цена) остава за продавача.
В деня на подписването на предварителния договор продавачът заплаща договореното възнаграждение на "ХЕЛИС".

Сключването на Окончателен договор (Нотариален акт)
"ХЕЛИС" подготвя документите за сключването на нотариален акт и осигурява Нотариус за сделката.
Въпреки това КУПУВАЧА има право да възложи подготовката на документите на свой адвокат или нотариус.
В такива случаи "ХЕЛИС"се съобразява с изискването на клиентите.
Вашият брокер присъства до Вас при подписването на нотариалният акт и при получаването на договорената продажна цена на имота.
Брокерът на "ХЕЛИС" е ангажиран с изясняване на възникнали въпроси.

Посредничество при ПОКУПКА на недвижими
имотиПри покупка на недвижим имот Агенция “ХЕЛИС” осигурява следните услуги:
Проучване на пазара за недвижими имоти към момента по зададени от купувача параметри, за да могат да бъдат напълно удовлетворени неговите изисквания.
Агенцията съветва и подпомага клиента при избора на имот.
Агенцията подготвя пълния набор от документи за собственост на съответния имот и осъществява проверка за наличие на евентуални тежести (ипотеки, възбрани и пр.)
Агенцията оказва юридическа и консултантска помощ до деня на нотариално прехвърляне и получаване на нотариалния акт за новозакупения имот.
Наши служители провеждат с Вас огледи на предварително подбрани и одобрени от Вас имоти, като Вие сте предварително информирани за качествата на всеки един имот.
Ние Ви даваме пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на вашето търсене, така че да получите най-доброто от пазара.

КАК ДА КУПИМ НЕДВИЖИМ ИМОТ?

Kак да изберете вашия брокер?
Ако имате нужда от първоначален съвет или консултация, можете да се свържете с нашите брокери-консултанти и да поставите всички интересуващи Ви въпроси. Може да посетите най-близкия за вас офис на “ХЕЛИС” , където ще ви насочат към брокера, който би могъл да ви обслужи най-добре и най-бързо с оглед на вашето търсене.
Kонкретизиране на типа имот и продажната цена
Консултантите на “ХЕЛИС” задължително дават своето аргументирано становище по отношение на възможностите, които предлага пазара на недвижими имоти съобразно търсенето на купувача за тип имот и определена цена. За купувачите, сключили поръчка за покупка с“ХЕЛИС” , консултацията е безплатна.
Становището се изготвя на база извършваните от“ХЕЛИС” анализи на пазара, проучвания за отделните сегменти, прогнозни очаквания и обработването на сравнителен материал.
“ХЕЛИС”може да откаже ангажимент за посредничество, ако прецени, че предлаганата от Купувача цена е крайно неприемлива с оглед реалностите на пазара.
Сключване на договор за поръчка
Сключването на договор за поръчка е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти, като точно регламентира задълженията на “ХЕЛИС”.
ВАРИАНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА
Вие можете да изберете дали да възложите изключителни посреднически права на “ХЕЛИС” или да си запазите правото да купувате имоти и чрез други посредници.
Договарянето на изключително представителство- ексклузивитет, спестява на купувач средства, време и неудобства при осъществяване на контакти с повече брокери и водене на поръчката от няколко посредника.
Във вътрешно- организационен план предоставянето на ексклузивни права дава възможност на компанията да спести ресурс и насочи правилно капацитета на своите служители.
При договаряне на изключителни права за посредничество ние Ви съветваме предварително да проучите компанията, към която се насочвате, за да прецените капацитета и възможностите, които има тя за реализиране на исканата от Вас сделка.
Предлагаме Ви предварителна среща с нашите мениджъри и брокери- имоти, за да съберете впечатления и решите дали и на кого да възложите конкретната поръчка. Консултацията е безплатна и необвързваща.
Основното, което трябва да знаете е, че “ХЕЛИС” не изисква предварително заплащане на възнаграждението за посредничество. Вие заплащате комисионна единствено при условие, че закупите имот с посредничеството на “ХЕЛИС” .
При сключването на договора Вие можете да обсъдите всички интересуващи Ви въпроси, както и да се консултирате с адвокат.
Kак да изберете имот заедно с вашия брокер
Обяснете подробно вашите изисквания;
Споделете целта на закупуване на имота;
Искайте пълна информация за имота- снимки, скица на разпределенията, подробности за местоположението;
Поискайте огледи за избраните от вас имоти;
След огледите не се притеснявайте да споделите впечатленията си с брокера.
Разминаването в позициите не бива да Ви притеснява, по- тревожно е, когато брокерът се съгласява с вас и не се ангажира с мнение.
Когато изберете имот, консултирайте се с вашия брокер за цената и условията на покупка, които смятате да предложите. Не е необходимо да поемате инициативата за водене на преговорите. Това често води до негативен резултат. Доверете се на опита и професионализма на вашия брокер- консултант.
Сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот
Покупката на недвижим имот може да се осъществи на няколко етапа или направо да се сключи окончателен договор за покупко-продажба /нотариален акт/.
Предоставяне на депозит
При условие, че изразите намерение да купите имот, може да предоставите на съхранение в “ХЕЛИС” т. нар. Гаранционен депозит.
С предоставянето на такъв депозит имотът се резервира за определен срок до подписването на предварителен или окончателен договор за покупко- продажба.
“ХЕЛИС” поема задължението да съхранява депозита и да го предостави на продавача при изпълнението на определени условия, посочени в Депозитната разписка.
Сключване на предварителен договор за покупко-продажба
При условие, че продавачът приема предложените му от купувача цена и условия, “ХЕЛИС”организира сключването на предварителен договор за покупко-продажба.
Договорът се сключва на основание чл. 19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД, изготвя се от юрист и се сключва в присъствието на брокера, представляващ продавача и мениджър на “ХЕЛИС”.
С подписания предварителен договор купувачът предоставя на продавача капаро (обичайно капарото е 10% от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор (Нотариален акт) .
В деня на подписването на предварителния договор КУПУВАЧА заплаща договореното възнаграждение на “ХЕЛИС”. То включва проверка на собствеността, проверка за тежести върху продаваемия имот, изготвяне на предварителен и /или/ окончателен договор за покупко-продажба на имота. Купувачът има право и сам да избере адвокат или нотариус, без това да променя възнаграждението на Агенцията.
Сключването на Окончателен договор (Нотариален акт)
"ХЕЛИС" подготвя документите за сключването на нотариален акт и осигурява Нотариус за сделката.
Въпреки това КУПУВАЧА има право да възложи подготовката на документите на свой адвокат или нотариус.
В такива случаи "ХЕЛИС"се съобразява с изискването на клиентите.
Вашият брокер присъства до Вас при подписването на нотариалният акт и при плащането на договорената продажна цена на имота.
Брокерът на "ХЕЛИС" е ангажиран с изясняване на възникнали въпроси.

Посредничество при ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти


При поръчка за отдаване имот под наем агенцията осигурява:
Проучване на предлаганите под наем недвижими имоти със сходни характеристики към дадения момент.
Оказва помощ при формиране на наемната цена на имота, според пазарната конюнктура. Ние Ви даваме пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на офертата си, така че тя да бъде конкурентноспособна на този пазар.
Екипът на агенцията изготвя индивидуална рекламна стратегия при предлагането на обявения имот , ориентирана към максимално доброто му присъствие на информационни пазар за недвижими имоти и целяща намирането на максимално подходящ наемател.
Изготвяне на договор за наем според Законодателството на Република България и взаимната договореност между страните.
Агенцията защитава интересите на Наемодателя и оказва подкрепа през целия наемен период
Ние осигуряваме публичност на Вашата оферта за отдаване под наем на недвижим имот чрез реклама във водещите печатни и интернет издания в областта на недвижимите имоти. Наши служители провеждат огледи на имота в удобно за Вас и потенциалния наемател време, а в случай, че ни предоставите ключ, не ви ангажираме с огледи.

Посредничество при НАЕМАНЕ на недвижим имот:


Агенцията осъществява проучване на предлаганите под наем недвижими имоти със сходни на изискваните от клиента характеристики към дадения момент.
Фиксират се параметрите и технико-икономическите характеристики на търсения под наем имот, спрямо изискванията на Наемателя.
Екипът на агенцията предлага професионален съвет при избора на подходящ имот, спрямо съотношението качество/цена.
Изискване на документ за собственост на Наемодателя и други съпътстващи документи документи, необходими при сключване на договор за наем.
Изготвяне на Договор за наем според ЗЗД и взаимната договореност между страните.
Агенцията защитава интересите на Наемателя и оказва безусловна подкрепа през целия наемен период.
Наши служители провеждат с Вас огледи на предварително подбрани и одобрени от Вас имоти, като Вие сте предварително информирани за качествата на всеки един имот.
Ние Ви даваме пълна информация за моментното състояние на пазара за недвижими имоти, като по този начин Вие можете да коригирате параметрите на вашето търсене, така че да получите най-доброто от пазара.
Ако не сте сигурни какво точно искате и търсите, просто разгледайте нашите оферти.